Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Febr. 21. Willem Vlieg en Johanna van Gelder, Mei 28. Johannes W. J. van Vugt en Johanna de

Zwijndrecht. Kok, Vlaardingen.

„ 22. Abraham Kwak en Anna Schouten, Vlaar- „ 30. Machiel Louter en Rookje Cornelia Bosman,

dingen. Roon.

„ 28. Pieter Sebel en Neeltje Grocneveld, Vlaar- Juni 7. M. de Munter en Aagje de Bruin, Pernis.

dingen. » n. Maarten Roodenburg en Maartje de Ligt,

Maart 12. Adrianus de Blois en Trijntje den Hartog, Vlaardingen.

Vlaardingen. ,, 14. Jan Verheij en Geertje van Deelen, Vlaar-

„ 13. Willem Marinus Broekhuizen en Anna van dingen.

Rees, Barendrecht. i „ 28. Floris van der Vorm en Hendrika Johanna

„ 14. Arie Smaal en Neeltje Kooijman, Zuid- Lucardie, IJselmonde.

Beierland. Juli 4. Dingeman Bodcgom en Elizabeth Vlieg,

„ 21. Joh. Westplate en G. Vermaas, Middel- Groote Lindt.

harnis. „ 11. Joost van der Burgh en Urmina Man in

April 3. Arie Bezemer en Krijna Groeneweg, Mijns- I 't Veld, Goudswaard.

heerenland. ' „ 17. Leendert Meijer en Petronella Weerheijm,

„ 4. J. Mast Pz. en M. Monster, Klaaswaal. Vlaardingen.

9. J. Droppert en T. Drop, Vlaardingen. | „ 23. Gerardus Klos en Johanna Francina van

„ 9. Jan Kranendonk en Marigje Hartman, i Gijn, Vlaardingen.

Maasdam. * Aug. 1. Jan Baan en Willempje Verwijs, Zuid-

„ 9. Pieter Bakker en Petronella van Toor, Beierland.

Rotterdam. i ,. 5. Alewijn van der Valk en Cornelia Schenk,

„ 10. Teunis Blaak en Maatje de Bruijn, Zuidland. Vlaardingen.

„ 11. Dingeman Groeneveld en Maria Maaike: „ 20. Johannes van Keulen en Maria Figee,

den Hartigh Pd., Zwijndrecht. Vlaardingen.

„ 11. Pieter In 't Veld en Anna van der Waal, „ 20. Hermanus Dijkshoorn en Adriana Moerman,

Klaaswaal. Vlaardingen.

„ 19. L. Hoek en M. Langstraat, Zuidzijde. „ 29. Jan Noordsij Az. en Maria Pons, Hoog-

„ 23. Jan Kooijman Pz. en P. A. de Lijster, vliet.

IJselmonde. Sept. 5. S. de Jongh en A. de Jongste, Strijensas.

„ 25. Bastiaan Ouweleen en Gerritje van den „ 20. Leendert Schuitman en Pietje Bervoets,

Bijl, Heinenoord. Hlllesluis.

„ 25. Johannes Kruijthoff en Janna Bastiaantje „ 24. P. Bouman Nz. en W. Quartel, Numans-

de Koning, Roon. dorp.

„ 30. Petrus Braackmann en Catharina Dijkshoorn, Oct. 1. Jan Timmers en Maartje Pons, Poortugal.

Vlaardingen. ,, 3. W. Vrijhof en E. Hordijk, Hoogvliet.

Mei 2. Hendrik van Velzel en Liefke Nieuwen- ; „ 8. Corstiaan Schruijer en Neeltje Verheij,

huizen, Vlaardingen. j Vlaardingen.

„ 3. Leendert Zevenbergen en Leuntje Berkhout, i „ 11. A. van Vliet en Antje Snijders, Mijns-

Spijkenisse. heerenland.

„ 4. H. Beljers en M. M. Spaan, Puttershoek. „ 15. J. J. L. Reijns en A. van Erkelens, Numans-

„ 8. Hendrik van Loon en Lena de Vries, ; dorp.

Vlaardingen. ,, 16. H. Naaktgeboren en N. van de Nadort,

„ 9. Pieter Groeneweg Jz. en Saartje Herweijer, j 's-Gravendeel.

Zuid-Beierland. j ,, 16. Jacob van Soest en Maria Elizabeth de

„ 9. P. van der Spek en C. van Kapel, Vlaar-1 Ouartel, Oud-Beierland.

dingen-Ambacht. j „ 1". L. Weeda en C. Ligthart, Strijen.

„ 9. Dirk Barendrecht en Adriaantje Leenheer, „ 24. Jan Kranendonk en Margaretha Groen,

Heinenoord. ! West-IJselmonde.

„ 9. Cornelis de Heer en Jannigje Plaisier, „ 31. Bernardus Antonie Put en Maria Masten-

Ridderkerk. ! broek, Ridderkerk.

„ 11. Pieter Nauta en Trijntje de Jong, Vlaar-j Nov. 20. Dirk Oosthoek Dz. en Hendrika Zoeteman,

dingen. 1 Hekelingen.

„ 12. Pieter van der Linden en Cornelia de Jong,1 ,, 27. Arie van der Roest en Engeltje Koppenol,

Vlaardingen. j Vlaardinger-Ambacht.

„ 12. Andries Hoogerwerf Wz. en Magdalena ] „ 29. C. Boomert en Suzanna van der Kooy,

van der Krans, Vlaardingen. Vlaardingen.

„ 15. Simon van der Graaf en Christina van j Dec. 4. Pieter van 't Hof en Johanna Velthoen,

Haren, Puttershoek. Oud-Beierland.

„ 15. Arie Groeneveld en Elizabeth Koekendorp, ■ „ 17. Willem de Graaf en Johanna Bot, Vlaar-

Strijen. j dingen.

„ 16. Jan Tieleman en Elizabeth Groeneweg,1 „ 24. G. Bodegom en S. de Geus, Groote Lindt.

Numansdorp. I „ 24. Willem de Keijzer en Helena van Wieringen,

„ 16. Hugo van der Wel en Hendrika de Bruin, Vlaardingen.

Oud-Charlois. j „ 27. C. Lagerwerf en E. van der Ree, Roon.

„ 24. Gerrit de Man en Maaike van Strijen,! 1899

Strijen. j

„ 28. Arie Proost en Cornelia van Schaik, Vlaar- j Jan. 8. Arie van der Linden en Johanna van den

dingen. I Boogert, Vlaardingen.

Sluiten