Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 34. SPAN J E.

Karei IV, 1788—1808.

(doet afstand, v 1819).

Ferdinand VII. 1808 en 1814—1833. X Maria Christina van Napels. Regentes 1833—1840.

I

Isabclla II,

(Verjaagd)

1833—1868, f 1904. X Frans van Assisi. f 1902.

I

Isabella-Francisca, X Claëtan van BourbonSicilië, f 1871.

Don Carlos (Karei V). pretendent 1833—184513)

Don Carlos (Karei VI), pretendent 1845—1861.

Don Juan Carlos. pretendent 1861—1868. f 1887.

Alfonso XII, 1874—1885. 2 X Maria-Christina

van Oostenrijk. Regentes 1885—1902.

I

Maria de la Paz. X Lodewijk-Ferdinand van Beieren. (7ie 2).

Eulalia, X Antoon van Orleans.

(Zie 11).

Maria de las Mereedes,

f 1904.

Koningin van Spanje,

1885—1886. X Karei van Bourbon. (Infant van Spanje 1901).

r

Maria-1 heresia. (Maria-Teresa). X Ferdinand-Maria van Beieren. (Infant van Spanje 1905) (Zie 2).

Alfonso XIII, 1886— X Vietoria-Eugónie-Ena van Battenberg. (Zie 15).

Don Carlos.

Hertog van Madrid. Pretendent van 1868— (resideert te Venetië „Palazzo Loredan").

Jayme, geb. 1870. In Russischen krijgsdienst.

Alfons

Alfonso,

Prins van Asturie, (r) geb. 1903.

Ferdinand, f 1905.

Isabella. geb. 1904.

(V De Spaansche Kroonprins draagt den titel van „Prins van Asturié". Het landschap Asturië is de bakermat van de Spaansche monarchie geweest.

(3) De volgelingen van de pretendenten in de Cortes dragen den naam van „Carlisten''. Thans (Maart 1906) zetelen er 2 in den Senaat en 4 in het Congres.

Sluiten