Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zonneschijn op tintelende weiën,

de zee ontzachlijk, — ook het schoon lichaam

der zusterzielen die ons begeleiën,

en al die voelingen, waarin we d' aam Gods 't sterkst bemerken, als van man en vrouw de liefde, die der enkelheden saamvloeiing volmaaktst is, zoo volmaakte trouw haar eeuwig maakt, waardoor dit onder aardsche dingen de godlijke 't dichtst naadren zou, —

maar 't is ons niet verholen dat 't dierbaarste

en 't heiligste zóó is door vergelijk

met nog iets meer, 't verste, maar 't allernaarste,

't Wezen van liefde en wijding, dat een blijk zijns aanzijns maaktë in beweeg en voeling en beeldt zichzelf, door elk ding sterfelijk.

Dit is 't stil Wezen van der driften woeling, dit sterft niet bij der lieve vrienden dood, dit derft geen gloed, ook bij der zonne koeling,

dit bergt het schoon van morge' en avendrood, van starre-nacht en middag-zon in wanden van breukloos diamant voor stervensnood.

Sluiten