Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NACHT is bloemestil uit dag gegroeid Als hadt gij nu ge sliept,

Mijn licht aldagedenken dat me nooit vermoeit, Heel tot de sterren u verdiept.

Daar zal geen maan zijn in juweelen nacht, Daar zal geen slaap zijn in mijn oog... Tusschen gespannen boog en boog Gaat durend aan de kalme wacht.

'k Heb sterren nooit zoo als geluk gevoeld, Zoo dicht nabij, zoo veilig ver,

Zoo waar en klaar bedoeld Om u, mijn eigen witste ster.. .

Ik heb alleen mijn hand te strekken Naar de allerschoonste;... 't zachtste zielewoord Zou veilig over blauwe stiltevloeren trekken Te kloppen aan Gods hooge poort...

Zoo zeker, zoo onnoodig Als voor gelukkig kind Zeggen is overbodig Dat hem zijn moeder mint.

Sluiten