Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een levensgevaarlijke Inhechtenis-neming.

Zekeren avond, dat ik rustig thuis zat, 't geen mijne bezigheden mij in geene maanden hadden veroorloofd, werd er driftig gescheld en meldde zich een agent aan met verzoek van den heer Hoofd-commissaris, of ik zoo spoedig mogelijk voor een belangrijke zaak aan het bureau wilde komen. Met den meesten spoed haastte ik mij er heen. Daar gekomen, vond ik den Commissaris in een ernstig gesprek met twee heeren. De een was de chef van een groot bankiershuis, de ander zijn advokaat.

Wat was het geval.

Misschien herinneren velen zich nog, hoe een veertien jaar geleden in alle dagbladen te lezen stond, dat in den trein tusschen Parijs en Londen een groote post-diefstal had plaats gehad. De dieven, Engelschen of Amerikanen, moeten geweten hebben, dat de post in dien trein groote geldswaardige bedragen vervoerde. De dieven hadden in de eerste klas plaats genomen, waren er onder het rijden uitgegaan, hadden zich langs de loopplanken der wagons voorzichtig naar den postwagen gewaagd en waren daar binnen gedrongen. Zij overvielen de postbeambten, bonden hen en deden hen een prop in den mond, zoodat zij niet schreeuwen konden. Daarop namen zij de postzakken en wierpen die uit den trein en verlieten dien daarna. Een waagstuk op leven en dood. Zij moeten toen zelf de postzakken in bezit genomen hebben of lieten dit werk aan handlangers over. Bij aankomst van den trein te Calais bleek wat gebeurd was. Onmiddellijk nam de Fransche politie alle mogelijke maatregelen, telegrafeerde naar de grenzen en naar verschillende landen. Binnen enkele dagen bleek welke enorme sommen de dieven hadden gestolen. Ook

Duister Amsterdam.

2

Sluiten