Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandwachts het trapje op. De Engelschman, hoew ziende dat er geen ontkomen aan was, ging te keer e begon, toen de brandwachts hem naderden, met een sleutel met hen te boksen. Het baatte hem met, hi, was geknipt. Toch kostte het ons heel wat inspanning om hem te overmeesteren. Voor zekerheid knevelden wq hem stevig en borgen hem voorloop* in de brandweerkazerne op. Spoedig kregen we assistentie van het Hoot bureau. Agenten namen den Engelschman van ons over en brachten hem in verzekerde bewaring.

Nu eerst hadden we gelegenheid om op verhaal komen, want het had gespannen. We begrepen, dat we een goede vangst hadden gedaan, want het spreekwoo zegt: „Wie vlucht heeft schuld.

De Duvelshoek.

Daar waren vele oude stadskwartieren waar de stegen

en de vervallen huizen uitmuntende kweekplaatsen boden

voor allerhande kwaad en schuilplaatsen voor geboefte van allerlei slag. Behalve het Zeedqkcentrum zal k het maar noemen, 't oudste stadsdeel gaven ook de latere stadsgedeelten, wier ontstaan en opkomst niet eens zoo aantal eeuwen telt, dicht opeengehoopte hwzenmass^ met nauwe doorgangen en een pauperbevollang, wier middel van bestaan niet altijd de ruimte en het licht kon

VC 0?wei waar men het vrije leven had, dat zich aan

e» da misdaad name» .oei.

Sluiten