Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die afmetingen aan als gevonden werd in de reeds in het eerste hoofdstuk geschetste holen.

Zoo n voor politie en justitie allermerkwaardigst en zeer vruchtbaar centrum was b. v. de Duvelshoek.

Spreek nooit dien naam uit tegen een bewoner van een der straten of stegen, die te samen een stadsgedeelte vormen, de „Duvelshoek" genoemd, ze zouden het u kwalijk nemen. Spreek van buurt X, of van een der straten op zich zelf.

i "R6, duvelshoek is een buurt van uit de eerste helft er 7de eeuw, een buurt die er niet aantrekkelijk uitzag. Het was het stadsgedeelte, gelegen tusschen den Reguherstoren en de Nieuwe Regulierspoort. Langs den Amstel waren de houttuinen, die in verloop van jaren plaats maakten voor zwarte loodsen, waar niets dan doodkisten werden getimmerd en daarom de „Doodkistemakersgracht' werd genoemd. Sedert een veertig jaar zijn ook de loodsen verdwenen. Voorts vond men er — in de 17de eeuw — enkele pakhuizen, een paar bierbrouwerijen en de groote scheepsbeschuitbakkerij. Op de Reguhers-Breestraat, meer beschouwd als plein dan als straat, was de Beestenmarkt, en het driehoekig terrein tusschen deze markt en den Stadswal was doorsneden van nauwe en hoekige steegjes, een doolhof, bewoond door ruw volk, dat bij de tooneelen van oproer zich berucht maakte. Om die reden zou men buurt X van thans „Duvel of Duivelshoek" hebben genoemd. Er is ook eene andere verklaring.

Volgens deze zou er in die buurt een soort „Duivenmarkt geweest zijn, waarom de geheele buurt: „De Duivenhoek, door de gewone verwisseling van n in / tot „Duivelshoek" is geworden.

Sluiten