Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te maken en hem ter beschikking der justitie te stellen. De Rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 8 maanden.

Na het geval met Bertus, begon ik scherper dan ooit 4e letten op blinde of doofstomme venters, en in tal van gevallen ontmaskerde ik hen.

Een der zonderlingste gevallen was het volgende: Op een der voornaamste grachten van Amsterdam schelde iederen Vrijdag een oude man huis aan huis aan. Hij droeg een grooten blikken trommel onder zijn arm. Als de dienstbode hem had opengedaan en vroeg wat hij wilde, zette hij den trommel neer, die goed gevuld was met garen en band. Dan wees hij het dienstmeisje op de woorden in den deksel geschilderd: „Een gebrekkige, -doofstomme vader van een talrijk gezin." Door gebaren beduidde hij het dienstmeisje iets te koopen. Dienstmeisjes hebben bijna allen medelijdende hartjes. Zij kochten daarom steeds een ditje of datje van den ongelukkigen ouden man en stopten hem nog vaak wat toe. De oude man had zijn vaste klantjes, en wist precies waar hij wezen moest. Maar eens vergiste hij zich. Hij schelde weer bij een vast klantje aan. Het toeval wilde, dat er een nieuwe meid was. Deze deed hem open. Hij zette zijn trommel neer, sloeg die open en wees op wat hij wilde. De meid die hem niet begreep, en kort aangebonden was, sloeg den trommel toe, duwde den ouden man met den trommel terug en zei: „Neen, man, ik heb niets noodig, ga maar voorbij!" Hij keek haar ziedend van woede aan en viel uit: „Val dood!"

De meid, denkend met een doofstomme te doen te hebben, stond een oogenblik beteuterd en flapte toen de deur voor zijn neus dicht.

Duistet Amsterdam.

5

Sluiten