Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets verborgen was moest het dan wel voor den dag komen.

Na overleg met de oudjes, die eerst niets van die omspitterij van hun aardig tuintje wilden weten, maar later, na de belofte van een flinke schadeloosstelling mij lieten begaan, zond ik een der rechercheurs uit om een tuinman te halen die voor mij den grond zou omspitten.

De man was er gelukkig spoedig en ik wees hem eenige plekken aan waar hij den grond moest omwerken. Hier en daar werd de schop in den grond gestoken en de grond omwoeld. Niets te vinden.

Maar zie, op een plek midden in het tuintje is de aarde wat losser, komaan nog eens geprobeerd en ziedaar de man had nog geen twee vierkante meters omgewerkt of hij stootte op een hard voorwerp. Dat bezorgde ons eenige oogenblikken van spanning. Het kon evengoed een steen als een stuk hout zijn, maar toen de schop nog eenige malen op 't harde voorwerp had gestooten, bleek het een trommel te zijn. Even later kwam een zwaar groen trommeltje voor den dag, dat zorgvuldig met een houten spie was gesloten. We maakten het oogenblikkelijk open en vonden: geld, geld en nog eens geld, en onder die lagen blinkende geldstukken kwamen matrijzen en andere werktuigen voor den dag. Er was geen twijfel meer, het was het valsche geld, afkomstig van het complot natuurlijk!

Die trommel is een prachtig bewijsstuk geweest, want verschillende menschen hebben die later herkend als het trommeltje, waarin de beklaagde, die vroeger in het huis had gewoond, gewoon was zijn brood mee te nemen, terwijl sommige der gereedschappen, die in den trommel lagen door een winkelier werden herkend als door hem aan den beklaagde verkocht.

Sluiten