Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verteld zal worden." En toen kreeg ik het volgend verhaal:

Verleden jaar kwam mijn vriend half krankzinnig van angst bij mij. Hij vertelde mij dat hij een dreigbrief had gekregen van iemand, die achter ons beider geheim was gekomen. Hij liet mij den brief lezen. Ik heb hem nog. Hij werd bedreigd, dat, zoo niet den volgenden dag per poste restante onder letter U. M. 14 een brief was bezorgd met f 500, de liefdesbetrekking van haar en haarvriend en tevens hun geheim adres zou worden bekend gemaakt aan haar man en aan de vrouw van den jeugdigen minnaar.

Door angst gedreven had zij hem nog denzelfden avond de f 500 verschaft en die op de post laten doen.

Zij namen voor het vervolg nog grooter voorzichtigheid in acht en hoorden niets meer van den brutalen chanteur.

„Maar verbeeld U," ging zij gejaagd voort, „daar komt gisterenavond aan ons geheim adres weer zoo n brief. Precies zoo. De man geeft te kennen, dat hij alles weeten dreigt alles te zullen zeggen, maar wil zich laten afkoopen met f 1000. Natuurlijk is het dezelfde schurk, die ons

weer heeft opgespoord."

Ja, dat begreep ik ook. Het was natuurlijk dezelfde schurk. Maar daar ging het niet om. Het ging er om: wie

was die schurk.

Ik zal U niet vermoeien met de vragen te herhalen die ik haar stelde, totdat zij mij eindelijk voldoende had bewezen, dat niemand anders dan zij en haar huisvriend de menschen konden zijn, die iets van hun verhouding afwisten.

Ook wist ik haar te polsen omtrent de hnancieele kracht van haar geliefde en die kracht bleek niet heel groot te zijn.

Duitter Amsterdam.

IZ

Sluiten