Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geopende deur op haar toe, ontdeden haar van de knellende banden en vernamen toen, nadat de dame uit een korte bezwijming bijkwam, van den aanslag.

De politie, onmiddellijk gewaarschuwd, zond haar scherpste speurders uit. Aan de stations werden de vertrekkende treinen nagegaan of zich ook iemand met een z war en baard onder de passagiers bevond, overal werden strikken uitgezet doch de dief die zich klaarblijkelijk met een baard vermomd had werd niet gevonden. Uit het buitenland waarheen men vermoedde dat hij gevlucht was, werd geen enkele aanwijzing ontvangen.

Dat de dief elke verdere poging tot beroving gestaakt nad, nadat hij zich had meester gemaakt van den trommel met waarden, had mij getroffen en deed mij vermoeden dat hij met het slachtoffer en de plaatselijke omstandigheden bekend moest zijn. Bij nadere bespreking met de oude dame en navraag wie zij ontving en welke haar familieleden waren, ging mij een licht op toen zij den naam noemde van een jongmensch, dat voor ons geen onbekende was.

Deze, iemand met schrandere geest en zeer ontwikkeld, leidde een losbandig leven met vrouwen van verdacht allooi en was tengevolge van jeugdige vergrijpen reeds eenige malen met de politie in aanraking geweest.

De meest nauwkeurige naspeuring in zijn woning, waaruit hij verdwenen was, en bij zijn vroegere vriendinnen, die hem na den aanslag niet meer hadden gezien, bevestigden mij in de meening dat hij aan het geval niet onschuldig was, doch mochten tot zijn aanhouding niet leiden.

Hij bleef onvindbaar en de zaak werd voorloopig afgevoerd tot ongeveer een jaar later op een wandeling door

Sluiten