Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streefde ik alras voorbij en langzamerhand kreeg ik zooveel routine en waren mijn toestellen, hulpapparaten, enfin alles wat benoodigd is voor het maken van vergrootingen zoo uitgebreid, dat ik dikwerf van vakheden, die eens op onze werkplaats kwamen kijken, complimenten kreeg dat alles voor het doel, waarvoor het gebruikt moest worden, zoo

uitstekend in orde was.

Met ons vermenigvuldigingsapparaat kunnen wi] in een paar uur tijds een honderd portretten of reproducties gereed hebben ter verzending naar alle oorden der wereld.

Vooi het Photografeeren van lijken is er op de Oude Ooster en Wester begraafplaatsen een huisje ingericht, met beweegbare tafels, waarop de lijken komen te ll^e"'

Dat is een zeer ondankbaar werk, vooral het fotografeeren van drenkelingen, die reeds in staat van ontbinding verkeeren. Een lijk dat eenige dagen onder water heet gezeten, heeft een groote verandering ondergaan he hoofd is opgezwollen en heeft een bruine glimmende kleur gekregen. Foto's daarvan gemaakt zijn zeer moeilijkje herkennen en dus onbetrouwbaar, mdien de kleeding g

andere aanwijzing geeft. .

Het fotografeeren van lijken is, zooals ieder begrijpen kan, geen aangename taak, en men moet vooral voorzichtig lijn wanneer e. om de lijlen z. g. hjkenvhegeniweven, en oppassen, dat men die niet aan het lichaam Mgt, daa, deze groot gevaar opleveren voor bloedvergiftiging.

Ik had steeds, zoo ik moest fotografeeren, wierook bij de hand en strooide daarvan iets op een kooltje vuur, om zoodoende de lucht van dergelijke vliegen ^zwverem

Wij moesten soms de griezeligste vondsten fotogra feeren, zooals een hoofd, vastzittende aan een halven schouder met een brok arm er aan, gevonden op den

Sluiten