Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit.

En nu heb ik nog wel niet alles verteld wat mij in mijn veeljarigen diensttijd is wedervaren, doch ik wil het hierbij laten.

Ten einde niemand, die met den politieman in aanraking is geweest te compromiteeren, heb ik de namen onder andere initialen aangeduid.

Mag mijn boek, bij het vele belangwekkende, voor vele lezers onbekende toestanden en daden hebben blootgelegd, ik zal mijn werk ook in andere opzichten als een nuttige bijdrage van de bestaande literatuur op dit gebied besschouwen, indien het velen tot voorzichtigheid aanmaant en men zich de raadgevingen ten nutte maakt.

Zie Premie-Bon op de volgende bladzijde.

Sluiten