Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stee heeft. Als niemand vraag krijgt, dan heeft Arie nog vraag genoeg. Ieder schipper en ieder stuurman stelt er prijs op Arie onder zijn volk te hebben.

Maar Arie heeft een zwak. Hij houdt nog al van een „droppeltje" en het gebeurt wel eens, dat het van een druppeltje een „beetje" wordt en dan gebeurt het ook wel, dat het een beetje te veel wordt.

De fout hiervan ligt niet aan Jane, zijne vrouw of aan zijne nog jonge kinderen, maar aan hem alleen.

Jane is eene knappe vrouw, die alleen leeft voor haar man en kinderen, en die altijd zoekt er iets bij te verdienen, door met een vischje naar de stad te gaan. En dat gaat uitnemend, want zij heeft goeie klantjes.

Dit alles wist Arie zeer goed, en hij wist, als hij nuchter was, ook zeer goed, dat hij in zijne dronken bui weer zeer onredelijk en onhebbelijk geweest was tegen Jane en zijne kinderen.

Menigmaal had zij haar man over zijn verkeerd gedrag onderhouden; dan wees zij hem op hunne kinderen en op de belangen van hun huisgezin, en op zijn eigen belang en op het verdriet, dat hij haar aandeed. Daarvoor had hij haar toch niet getrouwd en dat alles had zij niet kunnen verwachten; en vooral wees zij er telkens op, dat hij er vroeg of laat de gevolgen van dragen zou.

Van dat alles zeide zij niets, zoolang Arie dronken was, maar zij wachtte, tot hij geheel normaal was en in geen paar dagen iets gebruikt had. En dan gevoelde Arie niet alleen, dat hij zeer schuldig en verkeerd had gedaan, maar hij beleed ook oprecht, dat de fout van alles alleen bij hem was; dat zij veel meer konden vooruitkomen, indien hij zijn „droppeltje" kon laten staan; dat het voor de kinderen een beter voorbeeld zou geven; in één woord, hij was volkomen overtuigd, dat zijn leven niet was wat het zijn moest.

Maar het ging met Arie als met zoo velen. Hij had oogenblikken, dat hij zich heilig voornam nooit meer

Sluiten