Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat zal ik u vertellen. Ik heb, zooals ik u reeds gezegd heb, zes kinderen, en als alles goed mag afloopen, straks zeven, en daar is heel wat voor noodig. En ik heb eene brave vrouw, die alles doet wat mogelijk is om met God en met eere door de wereld te komen. Ik ben piender genoeg om een goed stuk brood te verdienen, maar wat helpt me dat, zoolang ik die vervloekte jenever blijf drinken; die doet me telkens de das om. Als ik nuchter ben, heeft mijne vrouw werkelijk niet over mij te klagen, maar als ik een brom in heb, dan is het eind er van weg; dan sla ik alles kort en klein, en als mijne vrouw niet oppaste zou ze zelf lang niet veilig zijn. Verleden jaar had ik met een mooi zaakje een aardigen cent verdiend en toen zei ik tegen haar: hier heb je wat geld, sla nu maar eens netjes in wat je noodig hebt. Zij deed dat en kocht dit eri dat en nog wat anders; kortom, het was of we pas in ons boeltje zaten. Onder meer had ze eene mooie nieuwè lamp gekocht, het leek wel of ik in een salon zat! Maar op een Zaterdagavond kwam ik weer thuis met een stuk in m'n kraag, ik was uit mijn humeur en toen nam ik een stoel en sloeg met één veeg de heele tafel schoon en de lamp aan gruzelementen. Mijne vrouw had met de kinderen de vlucht genomen bij de buren, en ze schreide alsof ze een lief kind verloren had. Wat eene ruïne, 's Zondags had ik er natuurlijk spijt van, maar wat helpt dat? Heb ik nu geene reden, om onthouder te willen zijn?

Méér dan reden. Ik vind het vreeselijk voor de arme vrouw en kinderen.

Ja juist. Wat moet er van mijne kinderen worden — zoo vraag ik mijzelven dikwijls af. Als ik nuchter ben, loopen ze niet van mij weg, dan zijn ze niet bang voor mij, maar als ze maar zien, dat ik dronken ben, dan weten ze niet, waar ze zich verbergen moeten. De een kruipt in den kelder; de ander in de bedstede of kast, en een derde op zolder of op straat ... Is dit alles geene reden genoeg, om aan den blauwen knoop te gaan?

Sluiten