Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op mijne tweede vraag, of hij reeds dronk, toen zij kennis aan hem kreeg, zeide zij, dat hij wel eens een borreltje dronk, maar beschonken had zij hem nooit gezien, en, zoo voegde zij er aan toe, dan zou ik ook nooit met hem getrouwd zijn.

Maar vondt u het niet erg gewaagd, met een man te trouwen, die drinkt, al is hij dan zoo voorzichtig, niet in beschonken toestand onder uwe oogen te komen? U weet toch ook wel, dat iedere misbruiker eerst gebruiker is geweest?

Ik geloofde, dat het wel beter zou worden, als wij maar eenmaal getrouwd waren.

Helaas, zij is niet de eenige, die gelooft en hoopt!

XL.

Een Kermisnacht.

Het had heel wat ontroering gegeven, niet alleen in de plaats waar het geschied was, maar bijna door geheel Nederland — die moord op een politie-agent, die niets meer deed dan zijn plicht.

Het was de laatste Zaterdag van kermis. Yaneene kermis, die eigenlijk nooit eindigt zonder vecht- of moordpartij.

Door den Burgemeester, als Hoofd der politie, was, als gewoonlijk, voor dien Zaterdag-nacht een lateisluitingsuur toegestaan, maar, in 't belang der goede orde, had Z.E.Achtb. den wensch te kennen gegeven, dat die bepaling stipt werd nagekomen.

Er was in de verschillende politieposten en -wachten al heel wat over dien komenden Zaterdag-nacht gesproken. De hoofdvraag was telkens: hoe zal dat afloopen ?

Men wist het wel, dat men met een kermispubliek

Sluiten