Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechter van Instructie, met gevolg, dat de zaak voor de rechtbank kwam, en de man, tot hiertoe door ieder geacht en geëerd, thans moest plaats nemen 1 het bankje voor beschuldigden, met een njksveldwach-

^ Er °zijn omstandigheden in het leven, welke> zich zoo moeilijk in woorden laten uitdrukken. Zoo ook hier. Stel u voor: dat beteekenen van het procesverbaal waarin de geheele acte van beschuldiging in kleuren en geuren te lezen stond; die vermelding van: sm-ekende met zijne huisvrouw..."; die gang naar de rechtbank en zooveel meer. Wat er is omgegaan in het binnenste van die menschen; wat die in enkele weken doorleefd hebben, is moeilijk te be-

SCDe man kreeg een vonnis van driemaanden gevangenisstraf.

Beiden warén radeloos. Maar zy bleef gelooven aan de onschuld van haar man. Wèl had dit vreeselijke vonnis haar geloof even aan het wankelen gebracht, maar zij wist toch te goed, dat hij zich met heeft kunnen schuldig maken aan heigeen hem ten laste was gelegd, en waarvoor hij nu was gestraft. En_de man verteerde letterlijk van verdriet. De gedachte, dat hij als een schuldige stond tegenover zijne vrouw, en het vooruitzicht van drie maanden celstraf te moeten ondergaan, maakten hem het leven tot een l t Maar hoewel zij zelve dreigde te bezwijken onder W smarten ^prak zij haar man voortdurend moed in, met de verzekering, dat hier de waarheid toch aan

h°Dadelijk°na^uitspraak werd van hetveroordeelend vonnis appèl aangeteekend, terwijl in overleg met hun advocaat besloten werd toch maar eens met die beide

aaZ«laiietShen ontbieden en ontving hen in den salon.

De kerels meenden, dat zij de dame nu volkomen

Sluiten