Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle wapens en van alle regimenten. Didr doen ze echter allen dienst als infanterist. De man van de genie marcheert daar heel broederlijk naast den huzaar, en de marinier naast den artillerist, enz.

Voor zij daarheen worden getransporteerd, wordt hun al de monteering van de kleeding afgenomen, en de koperen knoopen worden vervangen door die van dezelfde stof als de kapotjas is, die zij dragen. Bepaald mooi is zulk eene kleeding niet. Integendeel, het is een echt misdadigerspak. Ieder, die in Vlissingen woont, weet dan ook dadelijk, wanneer hij zoo'n man op transport ziet of tegenkomt, dat dit een klassiaan is, die öf van zijn regiment naar de Klas is gezonden, öf van de Klas, wegens een of ander zwaar vergrijp, voor den Krijgsraad in den Haag gaat.

In de Klas aangekomen, wordt de gestrafte — er zijn twee categoriën — in de tweede categorie geplaatst. Als kenmerk daarvan draagt hij eene 2 op zijne politiemuts. Hier is hij onderworpen aan de strengste discipline en geen enkel genot wordt hem toegestaan; zelfs zijn arrest is zóó streng, dat hij nooit de kamer mag verlaten, dan alleen voor dienst.

Bij voortdurend goed gedrag wordt hij na drie maanden overgeplaatst bij de 1 ste categorie; dan wordt natuurlijk ook de 2 op zijne muts vervangen door eene 1. Daar heeft hij meer voorrechten; o. m. krijgt hij 2 /a cent — niet te veel! — traktement per dag; elke week een pakje (half ons) pruim- of rooktabak — ook niet te veel! — Zondags mag hij van 2—3 en van 6—7 uur uitgaan, en op de gewone werkdagen één uur.

In deze categorie blijft de gestrafte vijf maanden. Wanneer dan alles goed blijft gaan, gaat hij naar zijn regiment terug. Gedurende de laatste maand van zijn verblijf, mag hij eiken dag van 2—6 uur uit. Indien zijn gedrag echter niet goed blijft, gaat hij niet naar zijn regiment, maar naar de 2de categorie terug, en dan beginnen zijne acht maanden opnieuw. Deze straf was voor eenige jaren volstrekt geene uitzondering.

Sluiten