Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver en uitgever zijn overtuigd, dat ook deze populaire schets, in zeer beknopten vorm vervat, zoodat de stof gemakkelijk te verwerken is, velen welkom zal zijn, en dat ook door deze uitgave er iets toe zal worden bijgedragen om de wetten meer en meer te maken tot een open boek voor het volk, een boek dat in wijden kring eenvoudige kennis vermeerdert en menige dwaling en menig misverstand wegneemt.

DE SCHRIJVER.

Hillegom, Aug. 1905.

<

Sluiten