Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhaal van schade.

Moedwillig door den verpleegde tijdens den duur van zijn verblijf in eene tuchtschool of in een rijksopvoedingsgesticht toegebrachte schade kan op zijn uitgaanskas worden verhaald.

Eigenlijk gezegde straffen.

Deze bestaan in:

1. onthouding van het schrijven of ontvangen van brieven, van bezoek of van andere voorrechten;

2. verstrekking van water en brood in plaats van het gewone voedsel;

3. opsluiting in een cachot;

4. gewone sluiting in de boeien.

Water en brood.

Deze straf wordt opgelegd aan verpleegden die nog niet den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, voor ten hoogste zeven dagen; aan verpleegden die den leeftijd van 14 maar nog niet dien van 18 jaren hebben bereikt voor ten hoogste veertien dagen; aan verpleegden die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt voor ten hoogste eenentwintig dagen; zij wordt ingeval zij langer duurt dan twee dagen, slechts om den anderen dag toegepast.

Cachot.

Deze straf wordt opgelegd aan verpleegden die nog niet den leeftijd van 14 jaren hebben bereikt

Sluiten