Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het meest volmaakte strafwetboek, de strengste straffen, dit alles zal niet veel baten, als juist bij de zwaarste en gewichtigste misdrijven die strafbepalingen buiten werking moeten blijven, omdat de persoon, op ivien ze moeten worden toegepast, ver te zoeken is.

Mr. P. J. Bijleveld.

De onrustbarende stijging van het cijfer der criminaliteit, het toenemende cynisme door den dader, bij het plegen der misdaad aan den dag gelegd, de onvoldoende uitwerking der straf, het zich meer en meer uitbreidend getal beroepsmisdadigers, de criminaliteit onder jeugdige personen, zijn zoovele elementen van een, der gemeenschap dreigend, gevaar. Er schijnt een tijd geweest te zijn, dat men óf dit maatschappelijk gevaar niet telde, öf er den omvang niet van kende. Een feit is het in ieder geval, dat men werkeloos bleef, daar, waar de grootste krachtsinspanning noodig was.

Aan de statistiek is het voor een groot deel te danken, dat men zich rekenschap is gaan geven van dat gevaar. Aanvankelijk, en niet zonder reden, met wantrouwen bejegend, won zij, door de steeds grootere nauwkeurigheid in samenstelling en door toepassing van beproefde methoden, het vertrouwen en, eenmaal zoover, dwongen haar cijfers te erkennen,

Sluiten