Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek naar hunne geslachtsboomen bleek hem, dat die erfenis-overdracht, in vele gevallen, niet regelmatig geschied was. Hij vond individuen, die zich, volgens zijne theorieën, als geboren misdadigers hadden onderscheiden, wier zeden en karakter wezen naar een vroeger voorgeslacht, terwijl hunne afstamming, voor zoover kon worden vastgesteld, er eene was van normale menschen. Dit verschijnsel liet zich verklaren, indien atavismus ook bij de misdaad mogelijk was.

Atavismus noemt men het verschijnsel, dat lichaamsgebreken en ook gebreken van den geest zich, zonder regelmaat van opvolging, in het geslacht voortplanten. Vastgesteld is, dat de kiemen dier gebreken een reeks van geslachten onderduiken, om zich dan weder met hevigheid te openbaren. Lombroso meende nu te kunnen vaststellen, dat de misdaad, even als de ziektekiem bij overspringing beërfd kan worden, en juist uit het feit, dat die overspringing onregelmatig is, een groot aantal geslachten onaangetast laat, verklaarde hij de geërfde misdadige natuur dier individuën. Een dergelijke erfgenaam had daardoor gekregen de natuur, het karakter zijner woeste voorouders. Hij maakt daardoor deel uit van een samenleving, waarin hij uithoofde van zijn natuur niet thuis hoort, en ook niet kan worden geduld. Telkens toch moet hij met de gemeenschap, waarvan hij door geboorte lid is, doch waarin hij volgens zijn natuur niet past, in botsing komen, om ten slotte door haar te worden uitgeworpen als een verstoorder van de rechtsorde,

Sluiten