Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vierde, een meisje van veertien jaar, vertoonde alle slechte eigenschappen harer ouders en grootouders ; zij was diefachtig, leugenachtig, driftig, zenuwachtig en wraakzuchtig van aard.

De vijfde, een achtjarige knaap, toonde de zelfde ondeugden van No. 4. Hij had aanvallen van woede, waarin hij alles vernielde, wat hem onder de handen kwam.

De zesde, een meisje van zestien jaar, pleegde overspel.

In deze familie vond hij bij verschillende leden als oorzaak van den dood, hersenvliesontsteking.

Sighele zocht de strafprocessen na, die sinds 1852 tegen de bewoners van zekere stad waren gevoerd en kwam daarbij tot de ontdekking, dat daarin steeds dezelfde namen voorkwamen. Vader, zoon, kleinzoon, allen volgden, als door een geheime macht gedreven, elkander in die processen op. In een der laatste strafprocessen kwamen twee families voor, in de misdadigerswereld goed bekend, de eene bestond uit zes leden, die, geen hunner uitgezonderd, reeds voor gepleegde misdaden waren veroordeeld.

Hudson, verbaasd over de veelvuldige terugkeer van dezelfde namen in de strafregisters, stelde een onderzoek in en kwam daarbij tot de ontdekking, dat een groot deel der inwoners van een zekere landstreek afstamden van een vrouw van slechten levenswandel, die voor ongeveer 200 jaar geleefd had. Onder haar negenhonderd nakomelingen telde

Sluiten