Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de landbouwersbevolking komen doodslag, mishandeling en dan eerst diefstal het menigvuldigs! voor. Van andere misdrijven is het cijfer bij die

categorie zeer laag.

De fabriekarbeiders hebben meer neiging tot diefstal, mishandeling en verzet tegen het gezag,

beleediging en bedrog.

IJvernès vond in 1882 op 100000 personen, die hetzelfde beroep uitoefenden, de navolgende getallen, die van misdadigheid hadden blijk gegeven.

Huiseigenaars en renteniers 6

Openbare beambten 12

Grondeigenaars en pachters *6

Daglooners en dienstboden 2 4

Industrie-arbeiders 2 5

Voornamere beroepen 2^

Transport-arbeiders en die beroepen, welke met de koopvaardij in betrekking staan, 35

Handel ^

Dienstboden in persoonlijken dienst 49

Niet aangegeven of onbekende beroepen 54 Zeer interessant ten slotte is, hetgeen professor Scipio Sighele op het congres te Amsterdam mededeelde aangaande de collectieve misdaad. Een kort overzicht daarvan vinde hier eene plaats.

Als grondvorm noemde hij de maatschap tusschen twee individuen, het samengaan van het misdadig

tweetal. 1-1

Bij die maatschap vertoont zich het verschijnsel

Sluiten