Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de geloofwaardigheid der medegedeelde feiten. Maar voor het doel, dat wij ons voorstellen : vermeerdering der belangstelling in, der medewerking aan kinderstudie bij den Nederlandschen onderwijzersstand, acht ik deze bijdrage, vooral om de oorspronkelijke gegevens, die zij

btvat, alleszins geschikt.

Moge slechts ieder, die zich tot die studie opgewekt gevoelt, zich wachten voor gevaarlijk dilettantisme. Voor kinderwaarneming en experimenteel onderzoek van kinderen is zekere scholing, en, in den aanvang vooral, wetenschappelijke leiding noodig. Deze is echter gelukkig tegenwoo> aig

in ons land wel verkrijgbaar.

Wie zich aldus toegerust tot kinderstudie begeeft, die zal, daar ben ik zeker van, niet bedrogen uitkomen En onze schooljeugd zal er bij gebaat zijn.

J. H. GUNNING Wz.

AMSTERDAM. Juli 1911.

Sluiten