Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheurde H. het boekje stuk en toen werden ze allebei naar de plaats gestuurd en toen werden zè door de kinderen uitgelachen.

Uitdrukkelijk worde hierbij vermeld, dat de aandacht van alle kinderen slechts gericht was op hetgeen voor de klas voorviel, daar het volmaakt rustig was en ik terzijde van de klas stond.

Een ongezocht geval deed zich een andermaal voor: Terwijl de onderwijzer met den rug naar de klas staat, om iets op het schoolbord te schrijven, valt een bal van een der kinderen op den vloer. Als de onderwijzer zich omkeert, blijkt hem aanstonds, dat de bal behoort aan den leerling Albert Tr. Diens buurjongen Evert Br. heeft hem dien uit de hand geslagen. De bal wordt in beslag genomen en Evert Br. wordt uit de klas gestuurd. Na een kwartier komt hij, door het hoofd der school gezonden, binnen en verzoekt, weer naar zijn plaats terug te mogen gaan. Hem wordt gezegd, zoolang op het podium te blijven staan. De onderwijzer zegt hem, dat hij behalve strafwerk ook nog vijf afkeuringen krijgt. Dan zegt de jongen: „Wat kan mij dat schelen." Voor dit optreden wordt hij weer uit de klas verwijderd. Als hij weg is laat de onderwijzer de kinderen opschrijven, waarom hij den tweeden beer weggestuurd is en op welke wijze da,t is gegaan. Uitdrukkelijk wordt erbij gezegd, dat het betreft de tweede maal. In de klas

zaten 36 kinderen.

Geheel juist werd het procesverbaal geschre-

, ... 8 leerlingen, ven door 0

Twijfelachtig door 7

Geheel onjuist door 7 »

Uitdrukkelijk was verzocht, dat die leerlingen, die met geheel zeker waren van de zaak, niets zouden opschrijven. Bovendien wist ieder kind, dat er geen onaangename bejegening zou volgen, bij niet- of bij foutieve beantwoording

der vraag.

Sluiten