Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer worden verteld. Als de kleine jongen een oogenblik daarna op mijn kamer komt, en mij vraagt, of ik een verhaaltje wil vertellen, zeg ik: „Ja, maar dan moet jij mij ook eens vertellen, of zus wel eens stout doet tegenjou Dan gevoelt het ventje zich niet op zijn gemak en begin te blozen en als hij even heeft nagedacht, zegt hij: „Ja zus heeft onlangs in de keuken zoo maar een heele hand boschbessen weggenomen, zonder Tonia te vragen.

Nou" zegt ik, „dat is nog lang niet zoo mooi van zus; een fatsoenlijk kind moet altijd eerst vragen. Maar wat heeft zus jou voor kwaad gedaan in bed.

De kleine jongen gevoelt zich hoe langer lioe min e. op zijn gemak en na eenig gedraai zegt hij, dat zus hem in het been heeft geknepen. „O, zeg ik, dat is niet erg. dat durf ik ook wel" en meteen knijp ik hem eens flink in zijn kuit. Maar Eduard vindt dat niet zoo erg en lacht erom. „Zus knijpt ved harder," zegt hij dan. Als ik hem dan vraag, of zus hem ook wel eens ergens anders knijpt, zegt hij na een behoorlijken tijd te hebben nagedacht, dat ze hem ook wel eens in den arm knijpt. Maar dan zeg ik, dat hij mij nu ook eens moet vertellen, wat hij zoo straks aan juffrouw De L. verteld heeft; n,u wordt hij heelemaal verlegen 'en na belofte van nog een verhaaltje, zegt hij, dat zusje in bed speelt met haar

Op mijn uitdrukkelijke vraag, of ze hem nog wel eens wat anders doet dan knijpen, ontkent hij beslist. Nu vraag ik ■ hem, hoe hij weet, dat zusje dat doet. En nu het antwoord? Ja, dan bewegen 'de dekens, die schudden zoo. Dat is nu voor hem het bewijs, dat zusje aan lichaamsdeelen komt, waar men dient af te blijven. Ik voeg hierbij, dat ik zusje ken als een zeer wild kind, dat graag in manlijk gezelschap is.

Het is een meisje, dat waarschijnlijk in de toekomst zorgvuldige bewaking noodig zal hebben.

Ik zag eens twee kleine meisjes van misschien 10 jaren

Sluiten