Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geuzenliedekens.

't Geween, 't Gehuyl, 't Gekryt.

( Voor gemengd koor bemerkt door Corn. A. Galesloot )

Klaaglied op de „grousame moort", te Mechelen gepleegd door de Spanjaarden. 1572. (Valerius, bladz. 50.)

't Geween, 't gehuyl, 't gekryt, op dees tyt, Gaat nu, Heer! evenseer weder aen.

Het arme volck, o God! wert bespot, En gehoont, niet verschoont van Maraen.1) Hy slaet en moort, vernielt,

Verstoort, verdruckt, benout,

End' spaert noch jong noch out.

Gelyck een dolle zee, van de ree Tiert en baert, en vervaert alle man,

Soo woed oock desen bul, die als dul, 2)

Plaegt en druckt, ruckt en pluckt, waar hij kan, En maeckt het land vol moort en brand, Daer's niemant vry Schier van zyn tyranny.

Hy grypt en grabt int goet, en int bloet,

Daer hy weet, dattet breet is, en meest; Syn balg is nimmer vol, maer gantsch hol, Ruym en wyt, en altyt so geweest.

Doch noch op 't eynd, eer dat hy 't meynd, Hy daer van al Syn loon noch krygen sal.

') Spanjaard. *) Dol.

Sluiten