Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CoRNELIS van NOOKDE.

Men en behoorde de geboden handt niet terugge te wijsen. Wij en hebben in de stadt niet meer beesten dan daer wij noch tweemael vleesch af omdeylen moghen, waermede wij het acht daghen moghen herden. De ellende is niet dan te groot. Vele en hebben in seven weecken gheen broodt gheproeft. Honden ende catten worden voor leckernie ghegeten. Sommige eten wijngaertsbladeren met sout ende stijfsel ghecooct, andere ghecapt gras met sout ende peerde-vet. De jonckvrouwen eten haer hondekens daer sij mede pleghen tespeelen. Schellen van droochde schollen op strate leggende worden uut den dreck opgeraept ende terstondt ghegheten. Ick hebbe gesien dat schamele vrouwen, heur huyeke over het hooft treckende, saeten op de mishopen ende soghen de beenderen, van den honden gheknaecht. Dat Godt van hemelrijke sich erbarme.

Jacob van der Does.

Daer sijnder vele die liever in heur huysenvan hongher willen sterven dan hun in der tyrannen handen te begheven. De exempelen van Naerden, Zutphen, Mechelen, Haerlem, segghen zij, gedencken ons te wel.

Sluiten