Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daaraan 't oogenblik van heden, Dat het na een bang voorleden Juichen mag: we zijn weer vrij, Vrij van Munsters dwinglandij!

Koevorden erkent het dankbaar,

Dat ge zijn verlosser zijt,

Wakkre Meindert van der Thijnen,

Held, beproefd in veegen strijd! Smaakt ge in eigen zelfvoldoening

Van uw daad reeds 't zoetste loon, 'kWil daarvan 't genot verhoogen; 'k Biedt op 't welgelukte pogen U thans, als zijn eêlsten zoon, Deez' onwelk'bre burgerkroon.

(De Stedemaagd zet Van der Thijnen een eikenkrans op 't hoofd. Daarna valt het gordijn.)

Sluiten