Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jonge prin9 stond op, bekeerd door dit wonder, begeeft zich Daar de miastbijgelegen abdij, houdt er eene retraite van veertig dagen, legt zijne met purper en goud getooide kleeren af, trekt een haren boetekleed aan, deelt zijne groote rijkdommen aan de armen uit, ontvangt de priesterwijding en gaat naar Frankrijk om zich aan de voeten van Paus Gelasius in de abdij van St. Gilles in Provence neer te werpen. Voorzien van de uitgestrektste volmachten reist hij blootvoets door Frankrijk, Nederland en Duitschland en komt terug om zijn orde te Premontré te stichten, dat destijds eene wilde en moerasachtige woestijn was, gelegen tusschen de steden Soissons en Laon (1120).

Nauwelijks daarmee gereed begeeft hij zich naar de beroemde academie van Anselmus en houdt tot de leerlingen zulk eene welsprekende rede over het nietige der menschelijke ïjdelheid en de grootheid der oLzichtbare goederen, dat twaalf van die jongelieden opstaan en hem in zijne verschrikkelijke eenzaamheid volgen.

De leerlingen van Norbertus en de stichtingen der nieuwe Orde vermenigvuldigen zich gedurende de Xlle eeuw

Sluiten