Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelen onverdeelbaren band al de beschavende krachten van liet Evangelie durven bijeenbinden. 6

Het kloosterleger van Benedictus was goed uitgerust, maar het was niet g-emet het zwaard van het woord, noch met het apostolaat. Het leger der wereldsche geestelijkheid hield dit zwaard van het apostolisch woord in de hand ■ maar zonder de strengheid der kloosters en zonder het overwinnend prestige van het voorbeeld, voelde het dit zwaard verstompen en onmachtig om den verschriklijken strijd van het tegenwoordige vol te houden en de gedachten van de Europeesche maatschappij naar de toekomst te richten.

Alleen Norbertus begreep de grootte van het gevaar en de noodzakelijkheid van eene groote Orde, die in staat was al de verschillende elementen van een weerbaar en aanvallend leger in zich op e nemen. Ad omnia bona, dit was het devies van het vaandel, de oorlogskreet!

li y ging met God te rade en volgens net onweerlegbaar getuigenis der "geschiedenis besloot hij dat Nederland, en meer in het bijzonder Holland, het eerste tconeel zou zijn van de werkzaamheid

Sluiten