Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geleerde geschiedschrijvers van de metropool en de geschiedenis van het aartsbisdom, in 1755 te Antwerpen gedrukt, hebben niet vergeten melding te maken van deze geheele nederlaag der groote ketterij.

Wij zullen niet uitwijden over den roem die zich in de volgende eeuw™ de abdij van St. Nicolaas van Middelburg verworven heeft, de abdij waar de Provinciale Staten van het gewest vergaderden: de onvergelijkbare pracht harer kerk, de bouw harer altaren, de schitterende schoonheid harer schilderijen, de onschatbare waarde der bibliotheek, de uitgestrektheid harer goederen, die bijna 2000 morgen groot waren, en de waardigheid harer prelaten, die de eerste plaats innamen onder de leden van den provincialen Senaat, maar van belang om aan te teekenen is de snelle verspreiding van de kanunniken van Premonstrijt over al de provinciën van Nederland. Men vindt ze overal in al de zes bisdommer, van Utrecht, Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen en Middelburg. Zij werkten daar aan de evangelische beschaving op onomstootbare, algemeene grondslagen.

De vier eerste hoofdregels waren: het

Sluiten