Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is stout en ondernemend en toch, als de omstandigheden het vergen, voorzichtig en terughoudend.

Hij is ieders vriend, maar hij koestert de grootste vereering voor den Paus, wiens onderdanigste zoon hij is, bereid tot elke opoffering.

Hij staat in het midden van zijn tijd, hij, de harde werker, die zich overal door heen weet te slaan met zijn weetgierigen, buigzamen en aanpassenden geest, met zijn vroolijk, minzaam, bescheiden karakter — maar hij is ook van alle tijden: Fénelon, St. Vincentius a Paulo, St. Philippus Nerius, Gerson en al de oude monniken en opvoeders der middeleeuwen zouden in hem en zijn leer hunne schoonste gedachten verpersoonlijkt zien.

Sluiten