Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAUSELIJKE UITSPRAKEN.

Het behoeft dus geen verwondering te wekken dat de Pausen — de een al meer dan de ander — de Salesianen zeer genegen zijn geweest.

Als besluit, laten wij hier enkele hunner uitspraken volgen; hieraan behoeft geen woord meer toegevoegd te worden.

„Zegt nu aan uw zonen en herhaalt het hun steeds, zeide Paus Pius IX, dat Gods hand uwe Congregatie bestuurt: hieraan valt niet te twijfelen".

Paus Leo XIII verklaarde plechtig: „Uw vijand is ook Gods vijand. God zelf leidt, steunt, bestuurt uwe Congregatie; de Paus, de Kerk, de gansche wereld bewonderen U".

Paus Benedictus XV vestigde vooral de aandacht op het moderne karakter der jonge Congregatie. „Het is uwe groote verdienste dat U de nooden van onzen tijd begrepen en de geschikte wapenen gekozen heeft om met succes in het strijdperk te treden".

En Paus Pius XI vat alles samen in de volgende vleiende bewoordingen: „Wij zijn een vurige bewonderaar van Don Bosco en Wij zijn gelukkig zijn werk te kennen en hem te kunnen helpen, voor zooveel het Ons mogelijk is."

Sluiten