Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kruisvaarders van Sint Jan

DOOR

Drs. W. J. M. BUCH, K. v. St. J.

Katholieken van Nederland! De nood des tijds dringt ons tot een krachtdadig optreden tegen de aanranders van ons Heilig Geloof. Het is voor ons een zaak van zelfbehoud. Om den schat des geloofs ongerept te bewaren, dienen wij hem te verdedigen tegen de aanvallen der vrijdenkers van verschillende richting, wier denkbeelden de atmosfeer der hedendaagsche maatschappij vergiftigen. Wij willen, dat uit onze Roomsche jongens en meisjes mannen en vrouwen groeien met echt Roomsche levensopvatting en wij beven bij de gedachte aan de gevaren, waaraan zij tegenwoordig zijn blootgesteld. Hoe kunnen wij ons verdedigen? De beste verdediging is de aanval. Maar dan een aanval, die in overeenstemming is met de beginselen der Christelijke naastenliefde, welke wij vóór

Sluiten