Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zal U wijzen waar

hij woont. Dat neem ik jniaino aan.

Le mostrcrb dove abita (ditnora).

Laccettero con gran piacere.

Lt* mostrero' doow'e

a'bita (dimoor'a). L'a-ttsjett'ero con kran piatsjeer'e.

De wandeling.

Zullen wij een kleine wandeling' maken.

Zeer gaarne.

Permiteer mij dat ik mijn stok ga halen.

Pinnen eenige minuten ben ik tot uw dienst.

Waar zullen wij heengaan?

Wij zullen het land ingaan.

Ik vrees dat de wegen te stoffig" zullen zijn.

De regen heeft het stof doen verdwijnen.

Laten wij door de hop velden gaan.

Dit is een zeer aangename wandeling.

Laten wij over dit paadje gaan.

La passeggiata.

Facciamo un piccolo giro?

Motto voloiitieri. Mi permetta cliio prenda ilmiobastonc.

In pochi minuti sarb al stto servizio. Ove vogliamo andare ?

Andiamo alla campagna.

Temo che le vie saramo molto polverose.

La pioggia ha un poco spento la polvcre.

Passiamo pcri catnpi

dei litpoli.

Questo cu na passeggiata molf aggradevole

Andiamo per quc'sto viottolo.

La passe=ddzjat'a.

Fa-ddsjamo oen pic'colo dzji'ro.

Molt o wolontjeer'i. Mi permett a ke jo prend'a iel mi'o bas' toon'e.

In po'ki minoet'i saro' al soe'o serwie'-dzjoo Oow'e woljaam'o andaar'e.

Andiaam'o all a campa'nja.

Teem'o kee le wie'e sara'mo molt'o polweeroos'e. La pio-ddzja a oen pooc'o spent'o la polweer e.

Passiaam'o periecam-

pi dee'i loe'polie. Kwest'o ee oen'a passé ddzjaat'a molt'akkra dee'woole. Andiaam'o per kwest'o wiott'olo.

Sluiten