Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tel 's avonds gesloten?

Zijn er brieven voor mij aangekomen?

Zendt de voor mij aankomende brieven naar N . . . poste restante.

sera la porta della ca sar

Souo arrivate vicono lettere per uier Mandate le lettere chc vengono per me a N.. . ferma inposta.

la seer'a la port'a dell'a caas'a.

Soon'o arriwaat'e wiecono lett'ere per mee Mandaat'e le lett'ere kee wenkoon'o petmee a N ... fer'ma in post'a.

Bij een Boek= Da un librajo. Da oen libra'jo. handelaar.

Ik zou gaarne nieuwe

reis boeken willen zien.

Voor welke landen wenscht U ze?

Wilt U s. v. p. uitzoeken?

Geef mij het nieuwste spoorboekje.

Zijn dit de nieuwste?

Wilt U mij ook een kaart laten zien.

Hebt U nog iets anders noodigf

Waarmagik de boeken laten bezorgen?

Pak ze s. v. p. in, ik zal ze medenemen.

Vorrei vedere nuoi'i itinerai.

Per qual paese li

vuole r Favorisea di scegliercr

Dhteuii l'orario pin

recente.

Son queste le ultime edizioni r

I olete anche mostrarmi alcune carte geografiche r Comanda ancora qual-

cli alt ra co sar Dove posso mandarle i librir

Vi pre go dimpaccare i libri, li portera su bito me co.

Worree'ie wedeer'e noe-oo'wi itinera'i.

Per kwal paees'e lie woe-oof e.

Favoris'ca di skeljeer'e

Daat'emi 1'oraar'io pioe' retsjent'e.

Son kwest'e le ultiem'e edie-tzie-oon'i.

Woleet'e an'ke mostraar mie alkoen'e carte dzjee-ookra'fieke

Comand'a ancoora kwalk' alt'ra coos'a.

Doow'e poss'o mandaar'le ie lie'bri.

Wie pree'ko d'im paceaar'e ielie'bri 'liepor tero'soebiet'omee'co

Sluiten