Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Percussie

te stellen. Het luchthoudende gedeelte is de rechteren linker long, het luchtvrije is het hart. Het moet dus mogelijk zijn, den omtrek van dit laatste te bepalen door middel van bekloppen van den borstwand.

Al ligt ook aan

de percussie van het hart een eenvoudig ervaringsfeit ten grondslag, toch moet men zich in acht nemen voor de dwaling, dat zij daarom door iedereen met gemak uitgeoefend zou kunnen worden. Deze methode van onderzoek moet door langdurige oefening aangeleerd worden en

vereischt veel ge-

Fig. 4. Achterkant van het menschehjke

hart. (Voor de verklaring der cijfers zie fig. 3). u ' een SC erP

waarnemingsvermogen en de gave, uit de waargenomen feiten logische gevolgtrekkingen af te leiden.

Wij willen de gelegenheid niet voorbij laten gaan, in herinnering te brengen, dat het den natuurkundige v. Röntgen in München gelukt is, het bewegende hart bij een levenden mensch door de borstkas heen zichtbaar

Sluiten