Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slagaderen en aderen

het bloed verhinderd, dan treedt binnen korten tijd dood door verstikking in. Deze gewichtige longslagader is in fig. 3 met 6 aangeduid.

Ken andere slagader, die van niet minder belang voor het leven is, neemt haar oorsprong uit de linker hartkamer. Zij draagt den naam aorta. Zij heeft tot taak, het zuurstofhoudende bloed naar alle organen van ' het lichaam te leiden, met uitzondering van de longen, om aan alle weefsels voedingsmateriaal toe te

voeren (zie fig. 3 cijfer 7).

Ook ieder van de boezems staat met bloedvaten in verbinding, maar deze bloedvaten voeren niet het bloed uit het hart weg, maar zij brengen uit het lichaam bloed in de boezems. Men heeft ze dan ook een anderen naam gegeven en duidt ze aan als aderen. In den rechter boezem storten zich twee aderen, de bovenste en onderste holle ader (zie fig. 3 en 4, cijfer 8 en 9). Van deze twee stuurt de bovenste holle ader het bloed uit hoofd, hals en armen in de rechter voorkamer, terwijl de onderste holle ader dezelfde taak voor de beenen en de ingewanden der buikholte vervult. In den linker boezem monden vier aderen, de vier longaderen (zie fig. 3, 4, cijfer 10) uit. Deze nemen al het bloed uit de longen op, bloed, dat — zooals reeds gezegd werd — oorspronkelijk naar de longen stroomde door de longslagader en van de rechter hartkamer afkomstig was, en in de longen rijkelijk van zuurstof voorzien werd. Zoo is dus aan ieder gedeelte van het hart en aan ieder hiermee in verbinding staand bloedvat een zeer bepaalde taak opgelegd, van welker vervulling het voortduren van het leven afhankelijk is.

Sluiten