Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartklepgebreken en infectieziekten

hierin, dat hij het beluisteren van het hart in de geneeskunde invoerde en deze methode van onderzoek tot een werkelijk bewonderenswaardige volmaaktheid bracht. In het jaar 1819 verscheen zijn verhandeling over de auscultatie, die nog heden, wat vorm en inhoud betreft, tot de beste werken van de medische litteratuur behoort. Wat wij tegenwoordig over hartziekten weten, is dus nog geen honderd jaar oud.

Onder alle hartziekten nemen de ziekten der hartkleppen, wat veelvuldigheid betreft, de eerste plaats in, en het is reeds hierboven gezegd, dat deze omstandigheid er toe geleid heeft, hartziek en ziek aan de hartkleppen als van gelijke beteekenis te beschouwen. De leek zegt, dat iemand aan een hartgebrek lijdt, ook als misschien een hartklepgebrek aanwezig is.

Ziekten der hartkleppen komen het meest voor na bepaalde besmettelijke ziekten of, zooals de artsen zeggen, na infectieziekten, en met name is de acute gewrichtsrheumatiek berucht en bekend, doordat zij buitengewoon dikwijls aanleiding geeft tot het ontstaan van een hartklepgebrek. Ongeveer drie vierde van alle personen, die aan acute gewrichtsrheumatiek lijden, houden er een hartklepgebrek van over. Buiten de gewrichtsrheumatiek is ook het roodvonk niet a te zelden een bron voor hartklepgebreken. Alle andere infectieziekten komen, in vergelijking hiermee, veel zeldzamer als oorzaak van hartklepgebreken in aanmerking.

Maar hoe hangen dan eigenlijk hartklepgebreken en infectieziekte samen? Infectieziekten ontstaan meest hierdoor, dat kleine schimmels, bacteriën genaamd, in het lichaam binnendringen en dit in zekeren zin met hun

Sluiten