Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartspier en voeding

teekenen van hartspierzwakte gevonden, welke met de grootere lichamelijke vermoeienis in verband stond, die het leven van den soldaat in den oorlog onvermijdelijk met zich brengt.

Alle overdrijving, ook op elk ander gebied, vermijden, is een voor de gezondheid der hartspier gewichtige regel. Bij de groote neiging, die tegenwoordig allerwegen bestaat, om van wasschingen en baden in koud water een veelvuldig en langdurig gebruik te maken, is het misschien niet overbodig, op de gevaren opmerkzaam te maken, die voor de hartspier uit overdreven toepassing van koude baden voortspruiten kunnen. Na onverstandige toepassing van koude baden heeft men aan de hartspier dezelfde veranderingen waargenomen, die men na ingespannen lichamelijken arbeid optreden zag. Ook door koude baden zag men de hartspier toenemen in grootte en dikte, het gevaar in zich sluitend, dat zulk een hart, als het vermoeid raakt, door een, de overhand nemende hartspierzwakte tot

den dood kan leiden.

Wij moeten nu nog eens terugkomen op de betrekkingen tusschen voedsel en hartspier. Hierboven werd er op gewezen, dat het schadelijk voor de hartspier is, als de hoeveelheid voedsel te groot is; nu moeten wij aantoonen, dat ook de aard van het genoten voedsel niet zonder invloed is op de gezondheid der hartspier. Menschen, die zich bij voorkeur voeden met meelkost en zoete spijzen, loopen gevaar, te vet te worden. Bij deze wijze van voeden zet zich allicht rondom de hartspier overmatig veel vet af, dat de hartbewegingen belemmert en tot verschijnselen van ernstige hartspier-

L. 18

5

Sluiten