Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Houding bij het slapen

aan volkomen rust en ontspanning der spieren kan overgeven dan wanneer de zieke zich buiten bed wel is waar rustig maar dan toch overeind houdt. Vooral moet er tegen gewaarschuwd worden, in bed te lezen tot vermoeienis en behoefte aan slaap zich voordoen, want lezen-in-bed is juist het beste middel om zich nog flink lang wakker te houden en den slaap nog meer te verjagen. Zieken, die eerst laat in den nacht den slaap vatten, moet men 's morgens langer laten slapen, want in het geheel zijn 8 uren slapen noodig.

Moet voor een zieke met een hartklepgebrek bij het slapen een bijzondere houding aanbevolen worden? Neen, immers de zieke zal zelf zeer spoedig die lichaamshouding ontdekt hebben, waarin hij de minste last van zijn hart ondervindt; deze houding is dan voor hem de voordeeligste. In den regel zal hem de rugligging de aangenaamste zijn. Ook gezonde menschen vermijden dikwijls het liggen op den linkerkant van het lichaam, daar zij zoo de bewegingen van het hart als een lastig kloppen in de borstholte voelen, dat hen in het inslapen hindert. Bij lijders aan ziekten van de hartkleppen doet zich deze onaangename gewaarwording in nog sterker mate voor, doordat de hartspier in omvang is toegenomen en met grooter kracht werkt. Daarbij komt nu nog, dat bij ziekten der hartkleppen de hartbewegingen vaak versneld en onregelmatig zijn en hierdoor wordt het onaangenaam kloppend gevoel in de hartstreek aan den linkerkant van het lichaam nog vermeerderd.

Ook het liggen op den rechterkant kunnen vele lijders aan hartklepgebreken niet goed verdragen. Er treden dan dikwijls pijnlijke gewaarwordingen op, die

Sluiten