Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hartzieke en het huwelijk

blijft, is deeisch zonder meer begrijpelijk, dat men de hoeveelheid vloeistof, die men in het lichaam voert, zoo klein mogelijk moet maken. Dit gelukt dikwijls zonder veel moeilijkheden. Zeer vele menschen gebruiken dranken meer uit slechte gewoonte dan uit noodzakelijkheid, en slechte gewoonten kunnen veelal door wilskracht overwonnen worden. Hoeveel menschen zijn er niet, die meenen, niet gezond te kunnen zijn als zij niet 's morgens of voor het naar bed gaan een glas water drinken; als het toeval wil, dat zij een keer genoodzaakt worden, hun gewoonte na te laten, dan voelen zij zich ongelukkig. Dat hiermede niet gezegd wil zijn, dat het matig drinken van frisch water voor den gezonde niet zeer aanbevelenswaardig is, spreekt wel van zelf. Het tegendeel is waar.

Voor iederen volwassen lijder aan een of ander gebrek der hartkleppen is het huwelijk, meer nog dan voor den gezonde, een moeilijk vraagstuk. Algemeene regelen zijn niet te geven. Stellig doen zij, bij wie zich reeds hartzwakte heeft voorgedaan, beter, niet te huwen, want de echt brengt zonder twijfel voor den hartlijder gevaren met zich mede. Wordt deze voorzichtigheid niet betracht, dan zullen, zich meestal spoedig in het huwelijk hartspierstoornissen gaan voordoen. Het behoeft wel geen lange uitlegging, om te doen begrijpen, dat ieder huwelijk lichamelijke en geestelijke opwindingen met zich meebrengt, die, zooals wij reeds weten, de hartspier zeer kunnen benadeelen. In ieder geval moet de geslachtelijke omgang, hetzij dan in of buiten het huwelijk, slechts met groote matigheid plaats vinden.

Sluiten