Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwangerschap bij hartzieken

Voor vrouwen, die zieke hartkleppen hebben, brengen ook de zwangerschap en de geboorte van een kind gevaren. Er doen zich dan niet zelden verschijnselen van hartspierzwakte voor. Bovendien geraken de zieke hartkleppen op dien tijd gemakkelijk opnieuw in ontsteking, waaruit weer een reeks van zeer ernstige gevaren voor de lijderes geboren wordt. Hoe bedenkelijk men de zwangerschap bij hartzieke vrouwen vindt, blijkt ook hieruit, dat de doktoren dikwijls de vraag overwogen hebben of het niet beter is, de zwangerschap door een kunstmatige geboorte te onderbreken. Men is tegenwoordig wel algemeen tot de overtuiging gekomen, dat het 't beste is, de dingen hun natuurlijken loop te laten.

Doen zich teekenen van hartspierzwakte voor: — hartkloppingen, gevoel van beklemming, kortademigheid, onregelmatige polsslag, weinig en donkergekleurde urine, vooral echter opzwelling der voeten, dan ga de zieke dadelijk te bed en late een dokter halen. Afwachten, of de stoornissen niet misschien weer van zelf verdwijnen, verergert slechts den toestand. Ook trachte men niet, zich, naar de raadgevingen uit zoogenaamde populair-geneeskundige boeken, zelf te behandelen of die behandeling aan een leek toe te vertrouwen. Vooral voor het herkennen en behandelen der hartziekten wordt zeer diepgaande medische studie geeischt; daartegenover staat, dat door een verkeerde raadgeving meestal op ernstige en dikwijls helaas niet meer te herstellen wijze schade wordt toegebracht.

Wij zullen ons nu gaan bezig houden met de levens-

Sluiten