Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeveelheid bloed en functie van het orgaan

lichaam onbruikbaar geworden bloed leiden de haarvaten naar de aderen. Door de aderen komt het bloed in het rechterhart, in de longslagaderen en longcapillairen, waar de mogelijkheid bestaat, dat het bloed het in de weefsels bij de verbranding ontstane koolzuurgas aan de uit te ademen lucht afgeeft en daarvoor in plaats weer nieuwe zuurstof opneemt. Een groote hoeveelheid andere afvalproducten verlaat het lichaam door de nieren, waar zij met de afscheidingsproducten der nieren naar buiten verwijderd worden. Ook langs de huid verlaten op overigens onzichtbare wijze tal van schadelijke stoffen het lichaam. Zou men de huid van den mensch vernissen en zoodoende haar uitwaseming belemmeren, dan zou de mensch zonder twijfel te gronde gaan. Van het opgenomen voedsel, dit moet men goed begrijpen, wordt niet alles in het bloed opgenomen, een groot gedeelte blijft in den darm achter en wordt als onbruikbare darminhoud van tijd tot tijd naar buiten geloosd.

Hoe belangrijker de arbeid is, die een orgaan verrichten moet, des te rijkelijker moet het van bloed voorzien worden, dit spreekt bijna vanzelf. Het hoornweefsel, dus haren, nagels en de bovenste huidlagen, bezitten in 't geheel geen bloedvaten. Ook kraakbeen en pezen, wier arbeid in hoofdzaak van mechanischen aard is, zijn zeer arm aan bloedvaten. Daarentegen treft men een zeer uitgebreid en dicht net van haarvaten in alle klieren, in de longen, in de hersenen en in het ruggemerg aan. Aan de klieren, die nu eens verhoogde, dan weer verminderde werkzaamheid vertoonen, kan men opmerken, dat bij groote werkzaamheid de bloed-

Sluiten