Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINDERSTERFTE.

Ssö/S ndien gij de doodsberichten leest — de burJ|| gelijke stand in uw plaatselijk blad, — of leest ge ze soms niet ? doe het dan eens een week of wat — dan zal het u treffen, dat er zoo meermalen staat achter de namen : i dg., 10 dg., i mnd., 4 mnd., 21 dg. enz.

Een indirecte oorzaak van het laatste is het niet z o o g e n door de moeders. In Zweden bijv. zoogen bijna alle moeders en ... . de kindersterfte was van 1884—1893 gemiddeld 107 per duizend, beneden het jaar; in ons land daarentegen 175.

En wat blijkt? Dr. OOTMAR schrijft: «Op ruim 300 zuigelingen die ik telde, werden er 56 door de moeder zelf gevoed ; nog geen 19 op de 100.

De verdere verpleging van het kind is eveneens van groot belang. Dit blijkt hieruit, dat in Zwitserland van 1882—1885 van de wettige kinderen 162, maar van de onwettige 250 per duizend stierven.

Wie heeft niet deernis met het kind dat zonder wettigen vader wordt geboren ?

De papvoeding met kindermeel en beschuit, speelt in vele kringen een groote rol en ... . verhoogt dan de kindersterfte. Vooral in de minder welgestelde kringen wordt nog al eens van een papje ^vbruik, ja, wzjbruik gemaakt.

Sluiten