Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERPLEGING DER KRAAMVROUW.

<«^P^oikwij1s zult ge het volgende gehoord Jll hebben :

«Buurvrouw A heeft een kleine.» «Wat ? en ik heb haar gister nog gezien.»

«Nu ja, 't is ook al drie dagen geleden, ze zal nu wel weer op de been zijn. Ze was zoo vlug al, maar

ze zag erg bleek.»

Van een andere kennis verneemt ge, dat buurvrouw B bevallen is en den vierden dag al weer aan de waschtob stond te plassen, van wat ben je me. Waarom zou ze ook te bed blijven, 't mensch is zoo dik en gezond, ze ziet er patent uit.

Evenwel den negenden dag op haar bevalling volgende, blijven die buurvrouwen A en B heel zeker te bed, want, zeggen ze, dat is de gevaarlijke dag. Wanneer je dan gaat loopen of werken, zou je nog allerlei narigheden kunnen krijgen.

Laat ik u verzekeren, dat dat vroege opstaan d e eenige oorzaak is, waardoor zeer vele vrouwen in mindere of meerdere mate lijden.

Daarom geef ik nu eenige wenken en raadgevingen

over uw verpleging.

Denk er echter om, dat ik bij het volgende heelemaal geen te hooge eischen stel, daar ik te goed weet, hoe uw langdurig werkeloos zijn in uw gezin hinderlijk

Sluiten