Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na gebruik legt men de speen in gekookt water, dat eiken morgen ververscht wordt. lederen morgen kijkt men de speen ook van binnen na. Een goede speen, er is veel bocht op dit gebied, kost 10 cent. Het fleschje wordt na het gebruik met warm water omgespoeld en vol gekookt water weggezet. Men behoort altijd eenige fleschjes en een speen in voorraad te hebben.

Wat de mengsels betreft, deze zijn voor onderscheidene kinderen zeer verschillend. Uiterst verkeerd is op eigen idee of anderer raad telkens te veranderen. Blijkt, dat een mengsel niet deugt, en ligt het niet aan onzuiverheid, dan moet de dokter beslissen. Ook heeft het eene kind meer dan het andere noodig. Maar laten we dit vooral zeggen, er sterven veel kinderen door te veel; meer, oneindig meer dan door te weinig voedsel. Daarom geven we op de volgende bladzijde een lijstje. Dat geeft er eenig idee van. Maar het is zeer voor verandering — niet door U of Uw buurvrouw of een andere belangstellende leek — door den dokter, vatbaar.

Zoo wordt nu, gelijk uit dat lijstje blijkt, door u langzamerhand de melkhoeveelheid vermeerderd, het water verminderd, zoodat na 7 maand het kind 6 fleschjes per dag krijgt, met tusschenruimten van 3 u u r, een kan of 1 i t e r volle melk.

Het best kan men voor het afmeten van de melk en het water een kopje gebruiken ; ook wel een maatglaasje dat ± 7 c e n t kost en waarop de grammen

Sluiten