Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal oogen afwijkingen worden waargenomen. Maar dat kan toch wel: in zeer enkele gevallen heeft het kind, als de Cyclopen ten tijde van Odysseus, maar één oog, boven den neus, of wel drie, of zelfs vier oogen. Zulk een kinderhoofd wordt bewaard in het Boerhave-laboratorium te Leiden. Gelukkig worden zulke kinderen, ook op andere wijze dikwijls misvormd, vaak spoedig uit hun lijden verlost.

Als een kind blind is, is het dus meestal blind geworden en op de voorkoming daarvan dient altijd de eerste zorg te zijn gericht. Het kind kan de kiemen die het oog vernietigen, mee ter wereld brengen, en daar men nooit met zekerheid kan zeggen dat dit niet het geval is, doet men goed steeds te handelen alsof het gevaar bestond. Een enkele indruppeling, op zichzelve zonder eenig bezwaar, is voldoende om het mogelijk kwaad te vernietigen. En als dat niet mocht

gedaan zijn, en er vertoont zich maar eenig verschijnsel

van ontsteking, dan den arts gehaald, zonder verwijl! In den beginne kan alles nog gered worden ; als men het goede oogenblik verzuimt, kan het te laat zijn en is de blindheid onvermijdelijk, In Amerika krijgt een verloskundige, die verzuimt binnen de eerste zes uur na het uitbreken der ziekte een arts te ontbieden, 6 mnd. gevangenisstraf en honderd dollar (250 gld.) boete. Ook door andere oorzaken kan een kind blind worden, maar deze oorzaak is zeker de voornaamste. \ ooral nu de andere, in beteekenis aan haar gelijk, de besmetting met pokkengif, nauwelijks meer voorkomt. De oogen die door de koepokinenting gespaard zijn, zijn niet te tellen.

Sluiten